Opintomateriaaleista

From Fuksiwiki

Kurssien opintomateriaalit yliopistossa

Tietojenkäsittelytiede

Tietojenkäsittelytieteen kurssien opetusmonisteet ja/tai luentomateriaali on poikkeuksetta luettavana kurssin kotisivulla joko heti kurssin alussa tai ilmestyy sinne iteratiivisesti kurssin kuluessa. Yleensä luentomonisteiden tulostaminen ei ole kovinkaan järkevää, varsinkin jos käytössä on (fuksi)läppäri.

Usein tietojenkäsittelytieteen kursseihin liittyy myös kurssikirjana jokin alan ns. perusteos. Kurssikirjoja opiskelija ei ole velvollinen hankkimaan, itse asiassa harvat opiskelijoista edes kokevat sitä tarpeelliseksi (ainakaan kandidaattiopinnoissa). Tietysti alan perusteoksista lienee hyötyä syventävissä opinnoissa myöhemmin. Jos haluat yrittää lainata kirjan, katso alempaa tietoa Kumpulan kampuskirjastosta. Gurulassa on lisäksi käsikirjastokirjoja osastolla luettavaksi.

Matematiikan ja tilastotieteen osasto

Myös matematiikan ja tilastotieteen osastolla kurssin luentomateriaali löytyy yleensä kokonaisuudessaan pdf-dokumenttina kurssisivulta. Jos näin ei jostain syystä ole, niin luentomonisteet kopioidaan itse "kurssin kansiosta". Nämä kansiot löytyvät Exactumin 1. kerroksen monistushuoneesta (C127). Matematiikan perusopintojen kursseilla yleisesti selviää ilman kirjallisuutta. Matematiikan aineopintojen ja syventävien kurssien kohdalla poikkeuksia sen sijaan on.

Entä muiden aineiden materiaali?

Muiden aineiden osalta oppimateriaalien käyttö ja saatavuus on aine- ja kurssikohtaista. Yleensä kurssin ensimmäisellä luennolla selviää, käytetäänkö jotain valmista materiaalia ja mistä materiaalin saa. Kaikissa aineissa (usein humanistinen, valtiotieteellinen) ei välttämättä käytetä ollenkaan valmiita luentokalvoja tai kalvoja ei anneta kopioitavaksi.

Helsingin yliopiston kirjastot

Monille kursseille löytyy muutamia kappaleita kirjoja Kumpulan kampuskirjastosta. Krjastosta löytyy myös muuta alaan liittyvää kirjallisuutta. Osa kirjaston kirjoista on niteitä, joita voi lukea kirjastossa, mutta joita ei lainata ulos kirjastosta. Lainattavat kirjat jakautuvat pidemmän laina-ajan normaaleihin kirjoihin sekä lyhyen laina-ajan kurssikirjoihin. Jos yhtään nidettä ei ole hyllyssä, voit varata kirjan itsellesi nimellistä maksua vastaan. Tällöin edellinen lainaaja ei voi uusia lainaansa.

Kirjasto sijaitsee Physicumissa eli Exactumin viereisessä rakennuksessa. Physicumiin pääsee yhdyskäytävää pitkin (myös seikkailu ulkoilmassa on mahdollista) ja kirjaston sisäänkäynti löytyy ensimmäisestä kerroksesta UniCafen kahvion vierestä.

Lainaus kirjastosta

Kirjastokorttina toimii opiskelijakortti tai erillinen kirjastokortti. Kirjaston lainoja voi uusia, ja kirjoja hakea/varata, Helka-järjestelmän nettisivuilla.

Gurulan käsikirjasto

Gurulassa pyritään pitämään kattava valikoima kurssien oppikirjoja ja muuta yleishyödyllistä materiaalia. Nämä kirjat on tarkoitettu luettavaksi ja opiskelun avuksi Gurulassa, ryhmätyötiloissa, neuvontapajassa jne. Älä vie näitä kirjoja kotiin!

Kirjavälitys

TKO-älyllä tai kampuksella ei tällaista palvelua valitettavasti ole. Gurulan ilmoitustaululla tosin on välillä ilmoituksia myynnissä olevista, vanhempien opiskelijoiden käytetyistä kurssikirjoista.