Opintomateriaaleista

Fuksiwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kurssien opintomateriaali yliopistossa

Tietojenkäsittelytiede

Tietojenkäsittelytieteen kurssien opetusmonisteet ja/tai luentomateriaali on poikkeuksetta luettavana kurssin kotisivulla joko heti kurssin alussa tai ilmestyy sinne iteratiivisesti kurssin kuluessa. Tietojenkäsittelytieteen laitos toivoo, ettei luentomateriaaleja tulostettaisi laitoksen tulostimilla, mutta tätä ei ole varsinaisesti estettykään. Kannattaa tietysti ennen tulostimen vinguttamista miettiä, onko moista paperinivaskaa ylipäätään tarpeellista roudata mukana kun omistat kuitenkin sen läppärin.

Käytännössä aina tietojenkäsittelytieteen kursseihin liittyy kurssikirjana jokin alan ns. perusteos. Kurssikirjoja opiskelija ei ole velvollinen hankkimaan, itse asiassa harvat opiskelijoista edes kokevat sitä tarpeelliseksi (ainakaan kandidaattiopinnoissa). Tietysti alan perusteoksista lienee hyötyä syventävissä opinnoissa myöhemmin. Jos haluat yrittää lainata kirjan, katso alempaa tietoa Kumpulan tiedekirjastosta. Gurulassa on lisäksi käsikirjastokirjoja laitoksella luettavaksi.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Myös matematiikan ja tilastotieteen laitoksella kurssin luentomateriaali löytyy yleensä kokonaisuudessaan pdf-dokumenttina kurssisivulta. Jos näin ei jostain syystä ole, niin luentomonisteet kopioidaan itse "kurssin kansiosta". Nämä kansiot löytyvät Exactumin 1. kerroksen monistushuoneesta (C127).

Matematiikan perusopintojen kursseilla yleisesti selviää ilman kirjallisuutta. Matematiikan aineopintojen ja syventävien kurssien kohdalla poikkeuksia sen sijaan on. Joskus matematiikan laitoksella saataa olla niinkin, että harjoitustehtäviä ei saa kurssisivuilta ollenkaan, vaan harjoitustehtäväpaperi jaetaan aina luennoilla tai pitää kopioida itse monistushuoneesta - onneksi tämäkin trendi on hiipumassa.

Entä muiden aineiden materiaali?

Muiden aineiden osalta oppimateriaalien käyttö ja saatavuus on aine- ja kurssikohtaista. Yleensä kurssin ensimmäisellä luennolla selviää, käytetäänkö jotain valmista materiaalia ja mistä materiaalin saa. Kaikissa aineissa (usein humanistinen, valtiotieteellinen) ei välttämättä käytetä ollenkaan valmiita luentokalvoja tai kalvoja ei anneta kopioitavaksi. Joissain taas luentokalvot jaetaan luentojen päätteeksi.

Helsingin yliopiston kirjastot (ml. Tiedekirjasto)

Monille kursseille, mm. kursseille "Ohjelmoinnin perusteet" ja "Ohjelmoinnin jatkokurssi", löytyy muutamia kappaleita kirjoja myös Kumpulan tiedekirjastosta. Kumpulassa on siis erillinen tiedekirjasto, jonne on suora pääsy Exactumista. Tiedekirjastosta löytyy myös muuta alaan liittyvää kirjallisuutta. Osa kirjaston kirjoista on niteitä, joita voi lukea kirjastossa, mutta joita ei lainata ulos kirjastosta.

Tiedekirjasto sijaitsee Physicumissa eli Exactumin viereisessä rakennuksessa. Physicumiin pääsee yhdyskäytävää pitkin (myös seikkailu ulkoilmassa on mahdollista) ja kirjaston sisäänkäynti löytyy toisesta kerroksesta. Physicumin kahvion jälkeen portaat ylös ensimmäiselle tasanteelle ja tiukka U-käännös oikeaan.

Lainaus kirjastosta

Kirjastokorttina toimii Lyyra, johon asetetaan lainausoikeus-bitti Helsingin yliopiston kirjastojen asiakastietokantaan. Tämä esittämällä henkilötodistus ja Lyyra kirjastossa. Kirjaston lainoja voi uusia Helka-järjestelmän nettisivuilla. Lainojen uusintasivuille pääsee esimerkiksi osoitteesta http://www.helsinki.fi/kirjastot/.

Helka-järjestelmän sivuilla on hakutoiminto, jolla voi etsiä kirjoja yliopiston kirjastoista. Vaikka Helkan hakutoiminto kertoisi, että kirjasta ei ole niteitä tarjolla, kirjasta saattaa silti olla olemassa lainakappaleita kirjaston hyllyssä. Tämä pätee erityisesti Kaisaniemessä sijaitsevaan opiskelijakirjastoon, jossa samoista, pääsääntöisesti sivuainekurssien, kirjoista on olemassa useita lainakappaleita. Kirjoja, joita ei löydy pienistä kirjastoista, kannattaa kysyä niiden kirjastonhoitajilta, koska osa kirjoista voi olla kirjastonhoitajilta pyydettäessä lainattavia.

Gurulan käsikirjasto

Gurulassa pyritään pitämään kattava valikoima kurssien oppikirjoja ja muuta yleishyödyllistä materiaalia. Nämä kirjat on tarkoitettu luettavaksi ja opiskelun avuksi Gurulassa, ryhmätyötiloissa, neuvontapajassa jne. Älä vie näitä kirjoja kotiin!

Kirjavälitys

TKO-älyllä tai kampuksella ei tällaista palvelua valitettavasti ole. Gurulan ilmoitustaululla tosin on välillä ilmoituksia myynnissä olevista, vanhempien opiskelijoiden käytetyistä kurssikirjoista.

Helsingin yliopistolla sen sijaan on Ilmoitustori, jossa välitetään kirjojakin. Ks. http://www.helsinki.fi/ajankohtaista/ilmoitustori/.

Muut opintolähteet

Wikipedia ja Google tulevat teoriakurssien kohdalla, netistä löytyvät erilaiset tutoriaalit ja kielen dokumentaatio harjoitustöiden kohdalla, hyvinkin tutuiksi.