Ongelmatilanteita

From Fuksiwiki

Opintoasioissa ota yhteyttä Kumpulan opintovastaaviin tai opinto-ohjaukseen.

Häirintätilanteissa ota yhteys TKO-älyn häirintäyhdyshenkilöön.

Terveysongelmissa ota yhteys YTHS:än palveluihin. Tukea jaksamiseen ja mielenterveysasioihin tarjoaa YTHS:n lisäksi esim. Nyyti ry.