Kursseille ilmoittautuminen

Fuksiwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Johdanto yliopisto-opiskeluun

 • Lukuvuosi koostuu Helsingin yliopistossa neljästä jotakuinkin samanpituisesta jaksosta, joita kutsutaan nimellä periodi.
 • Lukuvuosi kestää syyskuun alusta aina seuraavan vuoden syyskuun alkuun.
 • Periodit jakaantuvat lukuvuodelle tasaisesti niin, että ensimmäinen ja toinen periodi järjestetään syksyllä ("syyslukukausi") sekä kolmas ja neljäs periodi keväällä ("kevätlukukausi").
 • Näiden neljän periodin lisäksi on kesäopinnot, jotka jakautuvat alku- ja loppukesään. Kesälläkin on siis mahdollista halutessaan opiskella, joskin kurssitarjonta on tuolloin normaalia vähäisempää.
 • Itse opetustekniset asiat (kurssijärjestelyt yms.) ovat Helsingin yliopiston sisällä hyvinkin erilaisia. Riittää kun tiedät meidän laitoksemme (ja matematiikan laitoksen) käytännöt.
 • Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu periodi kerrallaan.
  • Huom! Ilmoittautuessa on syytä ottaa huomioon, että kurssit saattavat kestää useampiakin periodeja, erityisesti matematiikan laitoksella. Näille kursseille ilmoittaudutaan vain kerran.

Tietojenkäsittelytieteen kursseille ilmoittautuminen

Yleistä

 • Tietojenkäsittelytieteen laitoksen kursseille ilmoittautuminen tapahtuu nykyään WebOodissa https://weboodi.helsinki.fi/hy/
  • Laitoksella oli ennen käytössä oma ilmoittautumisjärjestelmä mutta se on jäänyt historiaan 2016 syksystä alkaen.
  • Ilmoittautumisten alkamisajat periodeittain löydät täältä.

Kurssityypit

Ilmoittautumisjärjestelmässä on valittavissa kolmen tyyppisiä kursseja: "Luentokurssit", "Harjoitustyöt" ja "Seminaarit". Lisäksi on valittavissa kohta "Kokeet". Näistä selitykset ohessa:

 • Luentokurssit ovat ns. normaaleja kursseja. Näistä kursseista järjestetään sekä luentoja että viikottaisia harjoitusryhmiä (ns. "laskareita"). Harjoitusryhmän koko on yleensä noin 10-15 henkeä ja tapaamisia on kerran tai pari viikossa. Harjoitusryhmässä käydään läpi viikottaisia tehtäviä harjoitusryhmän vetäjän (ns. "assarin") johdolla - ne muistuttavat siis jotakuinkin lukio-opetusta. Harjoitusten tekemisestä ja laskareissa käynnistä saa myös pisteitä kurssikokeeseen. Jako voi olla esim. 10 pistettä harjoituksista ja 50 tentistä. Harjoitusryhmiä on yleensä yhtä kurssia kohden useampia ja voit valita niistä siten itsellesi parhaiten sopivan. Itse harjoitustehtävät tehdään yleensä pienryhmissä (ns. "opintopiireissä") tai joskus yksin. Luentokurssille ilmoittaudutaan valitsemalla se harjoitusryhmä, johon haluat. Luennoille ei tarvitse siis ilmoittautua erikseen, pelkkä harjoitusryhmään ilmoittautuminen riittää - luennothan ovat kaikille samaan aikaan. Muista aina tarkistaa, etteivät valitsemasi harjoitusryhmät mene muiden valitsemiesi kurssien luentojen tai harjoitusryhmien päälle!
 • Harjoitustyöt ovat omia kurssejaan (Ohjelmoinnin harjoitustyö, Tietokantasovellus ja Tietorakenteiden harjoitustyö), ja ne käydään sitten kun "esitiedot ovat kunnossa", eli kunkin vaatimat esitietokurssit ovat kasassa. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi Ohjelmoinnin harjoitustyö -kurssille osallistuminen vaatii hyväksytyt suoritukset Ohjelmoinnin perusteet ja Ohjelmoinnin jatkokurssi sekä Ohjelmistojen mallintaminen -kursseista. Harjoitustöistä ei tarvitse ensimmäisenä syksynä siis välittää. Harjoitustyöt poikkeavat luentokursseista siten, että niissä ei ole luentoja, vaan kurssin suorittaminen koostuu yhden ison harjoituksen suorittamisesta (jonkin "projektin" toteuttamisesta).
 • Seminaareja käydään vasta kandin (eli kolmen tai neljän vuoden opiskelun) jälkeen, niistä ei tarvitse opintojen alkuvaiheessa olevan siis välittää. Seminaarien käyminen vaatii siis Tieteellisen kirjoittaminen -kurssin suorituksen. Seminaareihin, Ohjelmistotuotantoprojektiin ja Tieteellisen kirjoittamisen kurssille, sekä joillekin valinnaisille kursseille ilmoittaudutaan edellisen lukukauden puolella, opinto-oppaasta löytyy yhteiset ilmoittautumisajat näille.
 • Kokeisiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, jos ilmoittauduit luentokurssille. Luentokursseilla ilmoittautumiseen sisältyy ns. "kurssikoe". Kokeisiin ilmoittautuminen on niitä varten, jotka menevät tenttimään jotain kurssia (ns. "erilliskoe") tai uusimaan hylätyksi mennyttä kurssikoetta (ns. "uusintakoe").

Huomioitavaa

 • Vaikka harjoitusryhmiä on yleensä kursseilla useita, ne täyttyvät nopeasti: Kursseille kannattaa ilmoittautua aina heti kun mahdollista.
 • Ryhmää voi vaihtaa ilmoittautumisen jälkeen.
 • Pyri käymään siinä ryhmässä, johon ilmottauduit. Joillain kursseilla tämä on jopa pakollista (mm. Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen). Jos et jollakin viikolla pääse valitsemaasi ryhmään, kysy harjoitusten pitäjältä, voitko vierailla jossakin toisessa ryhmässä.
 • Ilmoittautumisen voi perua, kunhan kurssi ei ole ehtinyt käyntiin - tällöin sitä ei lasketa suorituskerraksi. Peru siis ilmoittautuminen jos jättäydyt kurssilta pois!
 • Pajakursseilla (mm. Ohjelmoinnin perusteet ja jatkokurssi) harjoitukset tehdään ohjelmointipajassa. Näillä kursseilla kaikki ilmottautuvat "samaan" harjoitusryhmään, eikä ryhmäkohtaisia opetustunteja pidetä.

Matematiikan kursseille ilmoittautuminen

 • Matematiikan (laitoksen) kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa.
  • WebOodiin kirjaudutaan Helsingin yliopiston tunnuksilla, ei laitoksen.
  • Tulee huomata, että tämä järjestelmä aukeaa yleensä eri aikaan (myöhemmin), kuin meidän laitoksen oma ilmoittautumisjärjestelmä.
 • Tietoa matematiikan opiskelusta ja kursseista kuvauksineen löytyy matematiikan laitoksen kotisivuilta osoitteesta http://mathstat.helsinki.fi/opiskelu/
  • Matematiikan opiskelu on suositeltavaa aloittaa Matematiikka tutuksi -nimisellä kurssilla.

Kielikeskuksen kursseille ilmoittautuminen

Kielikurssien ilmo on usein eri aikaan ja aikaisemmin kuin minkään muun laitoksen, eli tarkista ajoissa. Ilmottautuminen tapahtuu Weboodissa.

Opiskelijoiden valinta kursseille tapahtuu (pääsääntöisesti) automaattisesti priorisointijärjestelmän avulla (tai arpomalla). Osalle kursseista opettaja tekee valinnan ilmoittautumisen yhteydessä esitettyjen kysymysten perusteella. Tällöin opettaja tiedottaa valituille pääsystä kurssille. Kielikeskuksen opinto-opas on almassa.

Vuodesta 2009 lähtien englannin pakolliset opinnot suoritetaan kurssin Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen yhteydessä. Älä siis ilmoittaudu Kielikeskuksen englannin kurssille. Jos sinulla on Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen käytynä esim. Avoimessa yliopistossa, suorita englannin kurssi 99501Mat-lu (4op). Halutessasi pitkän kielen pakollisen oppimäärän voi käydä myös jonain muuna kielenä kuin englantina, mutta englannin osaamisesta on iloa pääaineopinnoissasi.

Pakollisen virkamiesruotsin kurssin (3op) koodi on 99291Mat-lu. Ilmoa nimenomaan oman tiedekuntasi ryhmään.

Miten laadin itse lukujärjestyksen?

 • Nykyään kun ilmoittaudut kursseille WebOodissa ilmoittautumiset siirtyvät Opintoni sähköiseen kalenteriin.
 • Lukujärjestys laaditaan vaivattomimmin piirtämällä ihan perinteinen lukujärjestyspohja (se ruudukko, mitä piirrettiin jo peruskoulussa).
  • Helpoiten tämä onnistuu käyttämällä taulukkolaskentaa tai vanhaa kunnon ruutupaperia.
  • Kata-päällekkäisanalyysiohjelma auttaa tktl:n kurssien kanssa, sillä se näyttää kurssit valmiiksi "lukujärjestysformaatissa". Katasta voi myös printata pdf:n.
 • Ennen lukujärjestyksen laatimista tulee tietysti selvittää itselleen, mitä kursseja haluaa (ja on järkevä) käydä.
  • Tulevat kurssit löytyvät Hae opetusta-sivulta
  • Esimerkiksi tulevan lukukauden kandin kurssilista löytyy valitsemalla ensin yksiköksi Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja sen alta ohjelma Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma, tämän jälkeen valitse Lukuvuosi 2017-2018 ja lopuksi paina Näytä tulokset-nappulaa. Tuloksena pitäisi olla lista kursseista.
   • Suora linkki vuoden 2017-2018 kanditason opetukseen. (HUOM! Lista oli heinäkuun lopulla vielä vajavainen, täydennyksiä odotettavissa lähempänä opintojen alkua.)
   • Aiemmin tieto löytyi Kurssit-sivulta laitoksen kotisivujen Opiskelu-välilehden alta, mutta näitä sivuja kesän 2017 tietojen mukaan ei todennäköisesti enää tulla päivittämään
   • Opetusohjelmista näkee myös harjoitusryhmien ajankohdat, jos haluaa kaverin kanssa samaan harjoitusryhmään
 • Asiaan:
1. Merkataan kaikkien haluttujen kurssien luentoajat ylös taulukkoon (tai ruutupaperin ruudukkoon).
 • Tämä siksi, että luennothan ovat kaikille aina samaan aikaan
2. Kun kaikki luentoajat on merkattu, valitaan jokaiselle luentokurssille, yksi kerrallaan, sopivin harjoitusryhmä.
 • Jos harjoitusryhmä menee päällekkäin toisen kurssin luennon tai harjoitusryhmän kanssa, valitaan toinen harjoitusryhmä.
3. Lopuksi tarkistetaan, että kirjattiin ajat oikein, ja päällekkäisyyksiä ei ole.
 • Joskus ainakin luennot menevät (harvinaisempien kurssiyhdistelmien kohdalla) väkisin päällekkäin, tälle ei voi mitään.
 • Kaikkien kurssien luentoaikataulut löytää kätevästi Flammasta linkkien 'Työkalut' > 'Opintoni' takaa tai edellä mainitun Opintoni kautta.

Mitä sitten pitää/kannattaa valita?

Ensimmäinen syksy kannattaa ehdottomasti suorittaa mallilukujärjestystä noudattaen.

Apua! Apua?

Jos herää kysymyksiä tai ihmettelyn aiheita, tuutoreita voi, ja pitää, häiritä sähköpostilla tai puhelimitse! Nopeamman vastauksen saat kuitenkin todennäköisesti IRCnetin kanavalta #tkt-apu tai kuluvan vuoden fuksikanavalta #tkt-fuksit201X.