Ero sivun ”TKO-älyn virat” versioiden välillä

Kohteesta Fuksiwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
p
p (Rahastonhoitaja // Treasurer: rahis2020 kuvaus lisätty)
Rivi 28: Rivi 28:
 
Hallituksen jäsen, joka vastaa TKO-älyn kassavirran hallinnasta, laskujen maksamisesta, toteumien tekemisestä, velkojen perinnästä ym.
 
Hallituksen jäsen, joka vastaa TKO-älyn kassavirran hallinnasta, laskujen maksamisesta, toteumien tekemisestä, velkojen perinnästä ym.
  
*
+
''"Yllämainittujen lisäksi ainakin lakisääteinen kirjanpito ja tilinpäätös kuuluu toimenkuvaan myös. Jos halua ja aikaa löytyy, niin vastuualueeseen kuuluvia toimia saa kehittää. Rahastonhoitajana pääsee olemaan laajasti yhteyksissä eri aktiivien kanssa."''
  
 +
:- Mari Karlsson, rahastonhoitaja 2020
  
 
=Avustava rahastonhoitaja // Assisting treasurer=
 
=Avustava rahastonhoitaja // Assisting treasurer=

Versio 11. marraskuuta 2020 kello 01.09

Sisällysluettelo

Hallitus (enintään 11 jäsentä + pj, rahis ja sihteeri) // Board (at most 11 members + chairman, treasurer and secretary)

Hallitus kokoustaa yleensä pari kertaa kuussa. Kokouksissa suunnitellaan tulevia tapahtumia ja huolehditaan siitä, että järjestön asiat rullaavat eteenpäin. Hallituslaisille lankeaa usein erilaisia juoksevia asioita ja hallituksen jäseneltä toivotaan mahdollisimman säännöllisen kokousläsnäolon lisäksi sopivasti pontta hoitaa oma-aloitteisesti pieniä järjestön asioita.


Puheenjohtaja // Chairman of the board

Aka. El Presidente, Pääjehu, Suuri Johtaja. Kokousten koollekutsumisen ja puheenjohtajana toimimisen lisäksi puheenjohtaja edustaa Tekistä muulle maailmalle. Puheenjohtaja on viime kädessä vastuussa järjestön toiminnasta.

"Kuvaus ja omat kokemukset virasta esim. tähän tyyliin."

- Mila Katajisto, puheenjohtaja 2020


Varapuheenjohtaja // Vice-chairman of the board

Puheenjohtajan oikea käsi, toinen henkitorvi ja vasen munuainen. Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt ja avustaa tätä parhaaksi näkemillään tavoilla. Varapuheenjohtajaa ei valita syyskokouksessa, vaan hallituksen keskuudesta järjestäytymiskokouksessa.


Sihteeri // Secretary

Sihteeri on hallituksen jäsen, joka kirjoittaa pöytäkirjat hallituksen ja yhdistyksen kokouksista, ja huolehtii pöytäkirjojen ja niiden liitteiden asianmukaisesta arkistoinnista kokousten jälkeen. Sihteerin vastuulla on myös muut juoksevat paperityöt.


Rahastonhoitaja // Treasurer

Hallituksen jäsen, joka vastaa TKO-älyn kassavirran hallinnasta, laskujen maksamisesta, toteumien tekemisestä, velkojen perinnästä ym.

"Yllämainittujen lisäksi ainakin lakisääteinen kirjanpito ja tilinpäätös kuuluu toimenkuvaan myös. Jos halua ja aikaa löytyy, niin vastuualueeseen kuuluvia toimia saa kehittää. Rahastonhoitajana pääsee olemaan laajasti yhteyksissä eri aktiivien kanssa."

- Mari Karlsson, rahastonhoitaja 2020

Avustava rahastonhoitaja // Assisting treasurer

Avustaa rahastonhoitajaa tarpeen vaatiessa.


Jäsenvastaava // Member coordinator

Pitää yllä jäsenrekisteriä, lisää jäseniä järjestöön sekä poistaa jäsenmaksunsa maksamattomat yhdistyksestä. Nakki on ollut perinteisesti osa rahastonhoitajan salkkua. Jos virat ovat eri henkilöillä, tiivis yhteistyö rahiksen ja jäsenvastaavan välillä on erittäin suotavaa.


Tuotevastaava // Product coordinator

Vastaa TKO-älyn tuotteista. Mm. niiden varastotilanteesta, varastonhallinnasta ja varastotilanteen ylläpitämisestä.


Tiedottajat // Communications officers

Hallinnoi sähköpostilistoja ja huolehtii, että jäsenistö pysyy ajan tasalla järjestön toiminnasta tiedottamalla tapahtumista eri medioissa: sähköposti, Telegram, Facebook, muu sosiaalinen media ja tapahtumakalenteri. Ensi vuodelle toivotaan kahta tiedottajaa, jotka voisivat jakaa vastuualueet keskenään ja tuurata toinen toisiaan.


Tasa-arvovastaava // Equality adviser

Tarkkailee ja pyrkii järjestön ilmapiirin parantamiseen. Pureutuu ongelmakohtiin ja organisoi toimenpiteitä järjestöilmapiirin parantamiseksi. Järjestää vuoden alkupuolella ilmapiirikyselyn kuullakseen jäsenistön mielipiteitä.


Häirintäyhdyshenkilöt // Harassment contact persons

Ottavat vastaan ihmisten yhteydenottoja, tarkkailevat TKO-älyn tapahtumista annettavaa palautetta ja neuvovat ja auttavat ihmisiä tilanteissa, joihin liittyy häirintää, yhdenvertaisuusongelmia tai tulehtunutta ilmapiiriä. Tiedottavat TKO-älyn hallitusta olemassa olevista ongelmista. Häirintäyhdyshenkilöitä valitaan kaksi kappaletta.


Yritysvastaavat // Corporate relations

Pitävät proaktiivisesti yhteyttä yrityksiin ja neuvottelevat yhteistyösopimuksista. Sopimukset hyväksyy hallitus. Yritysvastaavat myös sopivat excuista ja yhteistapahtumista yritysten kanssa.


Opintovastaavat // Studies representatives

Toimivat yhteyshenkilöinä osaston ja opiskelijoiden välillä. Opintovastaavat ovat edunvalvontatoimijoita ja välittävät esim. kursseista saatuja palautteita yliopiston suuntaan. Tehtäviin kuuluu myös kanssaopiskelijoiden opastaminen kurssivalinnoissa ja muissa opintojen ihmeellisyyksissä.


Fuksi- ja tuutorivastaavat // Freshmen and tutor affairs

Rekrytoi tuutoreita ja osallistuu heidän koulutuksiinsa. Toimii tuutoreiden lempeänä opastajana, suorittaa fuksikyselyn kesällä ja kerää fuksipalautteen loppusyksystä. Osallistuu fuksitoiminnan järjestämiseen. Toimii välikätenä tiedekunnan tuutorisihteerin ja järjestön tuutorien välillä. Fuksi- ja tuutorivastaavia valitaan yleensä kaksi. (itse tuutorit rekrytoidaan vuoden alussa)


Vuosijuhlamestari // Annual ball sultan

Järjestää vuosijuhlat etkokokkareineen, jatkoineen ja silliksineen. Neuvottelee tilat ja menut, lähettää kutsut, suunnittelee ohjelman. Suunnittelee ja järjestää juhlavuoden tapahtumia.


Vuosijuhlatiimi // Annual ball team

Avustaa vuosijuhlamestaria edellämainituissa tehtävissä.


Pöytäjuhlavastaava // Academic table party coordinator

Vastaa sitseistä. Sitsejä järjestetään vähintään neljät vuodessa: fuksisitsit, yhteissitsit keväällä, vappusitsit ja mahdollisesti myös rapusitsit ja muita. Pöytäjuhlavastaava suunnittelee tapahtuman koristeluineen ja organisoi keittiöhenkilökunnan, tarjoilijat sekä muut apukädet.


Avustavat pöytäjuhlavastaavat // Table party team

Avustavat pöytäjuhlavastaavaa sitsien järjestämisessä.


Keittiömestari // Chef

Vastaa sitsien menun laatimisesta ja maittavan ruuan laitosta aina tukkuretkestä alkaen.


Kulttuurivastaava // Culture chieftain

Järjestää TKO-älyn alkoholitonta toimintaa tiiminsä tukemana: kulttuuriexcuja, kokkikerhoja, musisointia ym. Vain taivas on rajana!


Kulttuuritiimi // Culture and leisure team

Järjestää alkoholittomia tapahtumia Kulttuurivastaavan kanssa. Yksittäisen tiimiläisen tehtäviin kuuluu usein tarjoilujen noutoa, tapahtumien järjestämistä ja suunnittelua vastaavan kanssa ja innokkaasti tapahtumissa käyntiä.


Casual-vastaava // Casual coordinator

Järjestää erilaisia alkoholittomia Casual Nighteja, kuten leffa- ja lautapeli-iltoja.


Casual-tiimi // Casual team

Auttaa Casual-vastaavaa esimerkiksi tarjoilujen noudossa ja tapahtumien järjestämisessä.


Tärpistövastaava // Exam archivist

Pitää Tärpistöä ajantasalla ja päivitettynä. Ohjeistaa jäsenistöä tenttien skannauksessa ja Tärpistöön toimittamisessa.


Bilevastaava // Party coordinator

Järjestää keväällä bileet (yleensä Alina-salissa) ja syksyllä Fuksiaiset (Fuksisuunnistuksen jatkot). Vastaa myös saunailloista. Huolehtii biletiimin organisoitumisesta.


Biletiimi // Party team

Järjestävät bileet ja saunaillat yhdessä bilevastaavan kanssa. Käytännössä kantaa tavaraa ja somistaa tiloja.


Risteilyvastaava // (Cruise) Captain

Järjestävät syksyllä Kumpulan järjestöjen yhteisristeilyn (KJYR). Päättävät keväällä risteilyn ajankohdan ja tekevät tarjouspyynnöt risteilystä ja syksyllä organisoivat kaiken risteilyyn liittyvän.


Gurula-vastaavat // Gurula correspondent

Huolehtivat Gurulan siisteydestä ja viihtyvyydestä. Ilmoittavat esim. rikkinäisistä laitteista hallitukselle ja organisoivat Gurulan siivouksen kerran periodissa ja Navetan naulakoiden tyhjennyksen kerran vuodessa. Virka sopii hyvin Gurulassa runsaasti viihtyvälle!


RV-vastaavat

Pyörittävät ruokavälitystä. Tekevät tilauksia ja huolehtivat niiden vastaanotosta ja hyllytyksestä. Auttavat rahastonhoitajaa kassan laskemisessa, tarkkailevat RV:n velka- ja taloustilannetta ja ylläpitävät inventaariota RV-hyllyn tuotteista.


Liikuntavastaava // Physical activities minister

Huolehtii Tekiksen fyysisestä kunnosta järjestämällä erilaisia liikuntatapahtumia ja johtaa liikuntatiimiä. Toiveena myös vakiovuoro Unisportiin.


Liikuntatiimi // Physical activities team

Huolehtii Tekiksen fyysisestä kunnosta auttamalla liikuntavastaavaa järjestämällä liikuntatapahtumia ja osallistumalla niihin.


LAN-vastaava // Minister of LAN parties

Järjestää lanit kaksi kertaa vuodessa huolehtien viikonlopun mittaisen lanituksen mahdollistavasta infrasta. Järjestää laniskaban, jonka voittaja palkitaan legendaarisella kiertopalkinnolla.


LAN-tiimi // LAN party team

Auttaa LAN-vastaavaa järjestelyissä, kantamuksissa ja ideoinnissa.


Senior Application Evangelist

Hieno termi webmasterille ja yleiselle Tekiksen sysadminille. Vastaa mm. tko-aly.fi ylläpidosta ja Gurulan tekniikan vaihtelevasta toimivuudesta. Tietty luova hulluus ja visio järjestelmien jatkokehitykseen lasketaan eduksi.


Junior Application Evanglist

Auttavat Senioria TKO-älyn IT-järjestelmien ylläpidossa ja jatkokehityksessä. Vastaavat osaltaan niin devopsista kuin devaamisesta.


Graafikko // Graphic designer

Suunnittelee ja toteuttaa TKO-älyn graafisia tarpeita.


Päätoimittaja // Editor-in-chief

Organisoi blogin ja mahdollisesti README-lehden toimituksen eli taiton, artikkelit ja kuvituksen ja teeman. README ja blogi ovat tuotteina hyvin vapaamuotoisia, joten itseään pääsee tässä tehtävässä toteuttamaan hyvin vapaasti.


Toimittajat // Reporters

Tuottavat sisältöä TKO-älyn blogiin ja mahdollisesti myös paperiseen README-lehteen. Myös kuvatoimittajaksi voi ryhtyä.


Taittaja // Layout artist

Luo tarvittaessa Readmen visuaalisen ilmeen. Toimittaa lauluvihkoja sitseille yms. printtituotteita.


Ilontalovastaava (aka klusterivastaava) // Klusteri correspondent

Vastaa Tekiksen osuudesta Christina Reginassa. Organisoi parin kuukauden välein TKO-älyn klusterisiivousvuoron ja edustaa Klusterin hallinnollisen elimen, Leppätalokomitean kokouksissa. Pitää klusterin avaimelliset ruodussa.


Avustava Ilontalovastaava (moppaaja) // Klusteri team

Klusteri-avaimellinen, joka sitoutuu osallistumaan ym. siivoustalkoisiin. Moppaaja menettää avaimensa herkästi jos siivousintoa ei löydy.


Ympäristövastaava // Environmental adviser

Vahtii ympäristösuunnitelman toteutumista ja vastaa TKO-älyn toiminnan kestävästä kehityksestä.


HYY-vastaava // HYY correspondent

Tiedottaa hallitusta ja järjestöä HYY:n asioista.


Ulkoasiainvastaava // Foreign minister

Järjestää yhteistoimintaa ja excuja muiden paikkakuntien (ehkä myös muiden valtioiden?) tietojenkäsittelytieteen ainejärjestöjen kanssa.


TEK-yhdyshenkilö // TEK correspondent

Vastaa yhteydenpidosta ja yhteistyöstä Tekniikan akateemisten ammattijärjestön kanssa.


Alumniyhdyshenkilö // Alumni correspondent

Pitää yhteyttä TKT-alumnien hallitukseen ja yliopiston alumnijärjestöön. Tuo terveisiä hallitukselle.


Otaniemiyhdyshenkilö // Otaniemi correspondent

Hoitaa suhteita ystävyysjärjestöihimme Otaniemessä.


KV-vastaava // International student coordinator

Vastaa kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnista järjestöön ja mukaan järjestön toimintaan sekä vastaa heidän hyvinvoinnistaan järjestössä.


Datatiede-vastaava // Data science coordinator

Pitää yhteyttä datatieteen maisteriohjelman suuntaan. Tärkeä kehityskohde, koska datatieteen opiskelijat olisi kiva saada paremmin mukaan toimintaan. Kehittää TKO-älyn toimintaa niin, että datatieteen opiskelijat otetaan huomioon.


Pöhinävastaava // Hustle master

Pöhinävastaavan tehtäviin kuuluu TKO-älyn ja sen jäsenistön osallistaminen erinäiseen pöhinätoimintaan, kuten hackathoneihin, workshoppeihin, innovointihaasteisiin, sekä startup- ja yrittäjyystapahtumiin. Pöhinävastaava muodostaa, rakentaa ja ylläpitää TKO-älyn suhteita pöhinätoimintaa harjoittaviin organisaatioihin. Pöhinävastaava järjestää tai on mukana järjestämässä pöhinätapahtumia yhteistyökumppaneiden kanssa, tiedottaa ajankohtaisista pöhinätapahtumista, ja pitää huolta pöhinäkulttuurin hyvinvoinnista TKO-älyn sisällä.


Pöhinätiimi // Hustle team

Auttaa pöhinävastaavaa ja pöhisee tosi kovaa.


Toiminnantarkastajat // Auditors

Tarkastavat vuoden päätyttyä yhdistyksen kirjanpidon ja varmistavat että yhdistyksen hallinnossa on noudatettu yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä.


Varatoiminnantarkastajat // Vice-auditors

Molemmilla toiminnantarkastajilla on henkilökohtainen varahenkilö.