TKO-äly offices

Kohteesta Fuksiwiki
Versio hetkellä 29. syyskuuta 2022 kello 12.49 – tehnyt Heliparv (keskustelu | muokkaukset) (LAN-tiimi // LAN party team)
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Hallitus (enintään 11 jäsentä + pj, rahis ja sihteeri) // Board (at most 11 members + chair, treasurer and secretary)

Puheenjohtaja // Chair of the board

Varapuheenjohtaja // Vice-chair of the board

Sihteeri // Secretary

Rahastonhoitaja // Treasurer

Avustava rahastonhoitaja // Assisting treasurer

Jäsenvastaava // Member coordinator

Tuotevastaava // Product coordinator

Tiedottajat // Communications officers

Yhdenvertaisuusvastaava (ent. tasa-arvovastaava) // Equality adviser

Häirintäyhdyshenkilöt // Harassment contact persons

Yritysvastaavat // Corporate relations

Opintovastaavat // Studies representatives

Fuksi- ja tuutorivastaavat // Freshmen and tutor affairs

Vuosijuhlamestari // Annual ball sultan/sultana

Vuosijuhlatiimi // Annual ball team

Pöytäjuhlavastaava // Academic table party coordinator

Avustavat pöytäjuhlavastaavat // Table party team

Keittiömestari // Chef

Kulttuurivastaava // Culture chieftain

Kulttuuritiimi // Culture and leisure team

Casual-vastaava // Casual coordinator

Casual-tiimi // Casual team

Tärpistövastaava // Exam archivist

Bilevastaava // Party coordinator

Biletiimi // Party team

Risteilyvastaava // (Cruise) Captain

Gurula-vastaavat // Gurula correspondent

RV-vastaavat

Liikuntavastaava // Physical activities minister

Liikuntatiimi // Physical activities team

LAN-vastaava // Minister of LAN parties

LAN-tiimi // LAN party team

Senior Application Evangelist

Hieno termi webmasterille ja yleiselle Tekiksen sysadminille. Vastaa mm. tko-aly.fi ylläpidosta ja Gurulan tekniikan vaihtelevasta toimivuudesta. Tietty luova hulluus ja visio järjestelmien jatkokehitykseen lasketaan eduksi.


Ilmoita kiinnostuksesi Senior Application Evangelistin virkaa kohtaan hallintowikissä.


Junior Application Evanglist

Auttavat Senioria TKO-älyn IT-järjestelmien ylläpidossa ja jatkokehityksessä. Vastaavat osaltaan niin devopsista kuin devaamisesta. Haussa osaamista esimerkiksi joistakin näistä: Javascript, Typescript, Node.js, PHP, Ruby, Docker, Kubernetes, Ubuntu/Debian, Linux-sysadmin-hommat, networking ja DNS, email-palvelimen pyöritys, Apache2, nginx.


Ilmoita kiinnostuksesi Junior Application Evangelistin virkaa kohtaan hallintowikissä.

Graafikko // Graphic designer

Suunnittelee ja toteuttaa TKO-älyn graafisia tarpeita.

  • Graafikon tehtävänä on suunnittella esimerkiksi haalarimerkkejä, tuutoripaitoja, lauluvihkojen ulkoasua tai kuvia TKO-älyn tapahtumille sosiaaliseen mediaan. Graafikolla on pääosin hyvin vapaat kädet tuottaa omannäköistään grafiikkaa. Viran työmäärä riippuu paljolti siitä, kuinka paljon tapahtumia järjestetään ja kuinka aktiivisesti eri tiimit pyytävät materiaalia tapahtumilleen. Kovin nopeasti kovalevy ei kuitenkaan pääse täyttymään svg- tai png-tiedostoista, joten mikäli kokee, ettei tehtävässä vielä pääse riittävästi näyttämään taiteellisia lahjojaan, kannattaa esimerkiksi itse tarjota tiimeille kuvia tapahtumiin tai vaikkapa harkita graafikko-taittaja-comboa.
- Joona Kauppila, Graafikko 2020


Ilmoita kiinnostuksesi graafikon virkaa kohtaan hallintowikissä.


Päätoimittaja // Editor-in-chief

Organisoi blogin ja mahdollisesti README-lehden toimituksen eli taiton, artikkelit ja kuvituksen ja teeman. README ja blogi ovat tuotteina hyvin vapaamuotoisia, joten itseään pääsee tässä tehtävässä toteuttamaan hyvin vapaasti.


Ilmoita kiinnostuksesi päätoimittajan virkaa kohtaan hallintowikissä.


Toimittajat // Reporters

Tuottavat sisältöä TKO-älyn blogiin ja mahdollisesti myös paperiseen README-lehteen. Myös kuvatoimittajaksi voi ryhtyä.


Ilmoita kiinnostuksesi toimittajan virkaa kohtaan hallintowikissä.


Taittaja // Layout artist

Luo tarvittaessa Readmen visuaalisen ilmeen. Toimittaa lauluvihkoja sitseille yms. printtituotteita.


Ilmoita kiinnostuksesi taittajan virkaa kohtaan hallintowikissä.


Ilontalovastaava (aka klusterivastaava) // Klusteri correspondent

Vastaa Tekiksen osuudesta Christina Reginassa. Organisoi parin kuukauden välein TKO-älyn klusterisiivousvuoron ja edustaa Klusterin hallinnollisen elimen, Leppätalokomitean kokouksissa. Pitää klusterin avaimelliset ruodussa.

"Leppätalovastaava huolehtii klusterin siivousvuoroista, sekä osallistuu leppätalokomitean kokouksiin ja on mukana klusteria koskevassa päätöksenteossa"

- Olli Keski-Hynnilä

Ilmoita kiinnostuksesi ilontalonvastaavan virkaa kohtaan hallintowikissä.

Avustava Ilontalovastaava (moppaaja) // Klusteri team

Klusteri-avaimellinen, joka sitoutuu osallistumaan ym. siivoustalkoisiin. Moppaaja menettää avaimensa herkästi jos siivousintoa ei löydy.


Ilmoita kiinnostuksesi avustavan ilontalonvastaavan virkaa kohtaan hallintowikissä.


Ympäristövastaava // Environmental adviser

Vahtii ympäristösuunnitelman toteutumista ja vastaa TKO-älyn toiminnan kestävästä kehityksestä.

"Ympäristövastaavan virkaa on helpoin toteuttaa osallistumalla hallituksen kokouksiin ja kieltämällä kaiken muistuttamalla suunnitelmia tehdessä siitä että vaikkemme olekaan köyhä järjestö meillä on koko pallolle yhteiset resurssit ja niistä kannattaa pitää huolta. Mitäpä jos vaikka kertakäyttömukeja ei tarvitsisikaan ostaa? Onko tälle vaihtoehtoa? Ja jos lentokonesitsit pidettäisiinkin bussissa? Myös Gurulan kierrätyksen sujuvuuden varmistaminen kuuluu viran ominaisuuksiin."

- Henri Peurasaari, ympäristövastaava 2020


Ilmoita kiinnostuksesi ympräistövastaavan virkaa kohtaan hallintowikissä.


HYY-vastaava // HYY correspondent

Tiedottaa hallitusta ja järjestöä HYY:n asioista.


Ilmoita kiinnostuksesi HYY-vastaavan virkaa kohtaan hallintowikissä.


Ulkoasiainvastaava // Foreign minister

Järjestää yhteistoimintaa ja excuja muiden paikkakuntien (ehkä myös muiden valtioiden?) tietojenkäsittelytieteen ainejärjestöjen kanssa.

"Ulkoasiainvastaava pitää tarvittaessa yhteyttä muiden paikkakuntien järjestöihin ja (pandemioiden niin salliessa) myös ulkomailla sijaitseviin järjestöihin. Järjestössä on ollut jo vuosia puhetta ja kysyntää etenkin ulkomaan exculle, ja tässä pestissä sitä pääsisi varmasti pilotoimaan ja suunnittelemaan. TKO-äly on joskus muinaishistoriassa vieraillut Pietarissa, mutta muuten ulkomaa-excursiota ei ole saatu järjestettyä. Excuja myös kotisuomessa muille paikkakunnille arvostettaisiin. Pesti jossa älyttömiä odotuksia ei ole, mutta kehityksestä kiitettäisiin varmasti."

- Mikko Rinta-Homi, ulkoasiainvastaava 2020


Ilmoita kiinnostuksesi ulkoasianvastaavan virkaa kohtaan hallintowikissä.


TEK-yhdyshenkilö // TEK correspondent

Vastaa yhteydenpidosta ja yhteistyöstä Tekniikan akateemisten ammattijärjestön kanssa.

"Linkki TEK:n suuntaan järjestölle. Tarkoituksena ylläpitää tekniikan alan etujärjestöön TEK:in yhteyttö ja ylläpitää suhdetta sinne. Pääsee myös yhteistyöhön kumpulan muiden järjestöjen TEK-yhdyshenkilöiden kanssa! Osittain voisin verrata virkaa yritysvastaavaan, joka pitää yhteyttä vain yhteen tahoon. Näkyvyyttä ja sponsorointia erinäisiin projekteihin tarjolla suhteiden ylläpitämiseksi!"

- Miika Koskela, TEK-yhdyshenkilö 2020


Ilmoita kiinnostuksesi TEK-yhdyshenkilön virkaa kohtaan hallintowikissä.


Alumniyhdyshenkilö // Alumni correspondent

Pitää yhteyttä TKT-alumnien hallitukseen ja yliopiston alumnijärjestöön. Tuo terveisiä hallitukselle.

"Alumniyhdyshenkilön virka vaatii erittäin vähän työtä. Käytännössä olen ennen jokaista hallituksen kokousta lähettänyt alumniyhdistyksen tiedottajalle viestiä kysyen, onko alumneilla jotain terkkuja. Kerran olen saanut virkaa varten varatun sähköpostialaiksen kautta yhteydenoton, jonka edistin alumnien suuntaan. 4.8/5: Suosittelen, sillä pääsee pitämään yhteyttä alumneihin."

- Markus Holopainen, alumniyhdyshenkilö 2020


Ilmoita kiinnostuksesi alumniyhdyshenkilön virkaa kohtaan hallintowikissä.

Otaniemiyhdyshenkilö // Otaniemi correspondent

Hoitaa suhteita ystävyysjärjestöihimme Otaniemessä. Sopii tapaamisia ja käy keskusteluja ystävyysjärjestöjen kanssa sekä kartoittaa mahdollisuuksia laajentaa yhteistyötä muihin Otaniemen järjestöihin. Yhdistää tarvittaessa ihmisiä TKO-älyn ja ystävyysjärjestöjen puolelta.Ilmoita kiinnostuksesi Otaniemiyhdyshenkilön virkaa kohtaan hallintowikissä.

KV-vastaava // International student coordinator

Vastaa kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnista järjestöön ja mukaan järjestön toimintaan sekä vastaa heidän hyvinvoinnistaan järjestössä. Varmistaa, että kaikki tieto tiedotuskanavilla ja tapahtumissa on saatavilla myös englanniksi ja auttaa tarvittaessa kääntämisessä. On myös kv-tuutoreiden kontakti järjestöön ja auttaa heitä tarvittaessa.


Ilmoita kiinnostuksesi KV-vastaavan virkaa kohtaan hallintowikissä.


Datatiede-vastaava // Data science coordinator

Pitää yhteyttä datatieteen maisteriohjelman suuntaan. Tärkeä kehityskohde, koska datatieteen opiskelijat olisi kiva saada paremmin mukaan toimintaan. Kehittää TKO-älyn toimintaa niin, että datatieteen opiskelijat otetaan huomioon.


Ilmoita kiinnostuksesi datatiedevastaavan virkaa kohtaan hallintowikissä.


Pöhinävastaava // Hustle master

Pöhinävastaavan tehtäviin kuuluu TKO-älyn ja sen jäsenistön osallistaminen erinäiseen pöhinätoimintaan, kuten hackathoneihin, workshoppeihin, innovointihaasteisiin, sekä startup- ja yrittäjyystapahtumiin. Pöhinävastaava muodostaa, rakentaa ja ylläpitää TKO-älyn suhteita pöhinätoimintaa harjoittaviin organisaatioihin. Pöhinävastaava järjestää tai on mukana järjestämässä pöhinätapahtumia yhteistyökumppaneiden kanssa, tiedottaa ajankohtaisista pöhinätapahtumista, ja pitää huolta pöhinäkulttuurin hyvinvoinnista TKO-älyn sisällä. Pöhinätiimi järjestää myös omia hackathon-henkisiä tapahtumia, kuten kevään Laudekoodit ja syksyn Fuksikoodit.


Ilmoita kiinnostuksesi pöhinävastaavan virkaa kohtaan hallintowikissä.

Pöhinätiimi // Hustle team

Pöhinätiimin jäsenet auttavat pöhinävastaavaa tiimin tehtävissä, ja sen järjestämissä tapahtumissa taitojensa ja mielenkiintonsa kohteiden mukaisesti. Pääasiallisesti pöhinätiimi luonnollisesti pöhisee koviten.


Ilmoita kiinnostuksesi pöhinätiimiä kohtaan hallintowikissä.

Toiminnantarkastajat // Auditors

Toiminnantarkastajat tarkastavat vuoden päätyttyä yhdistyksen kirjanpidon ja varmistavat että yhdistyksen hallinnossa on noudatettu yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä sekä toimittavat tarkastuksesta toiminnantarkastuskertomuksen yhdistyksen kevätkokoukseen. Vuoden varrella hallitus saattaa myös ajoittain pyytää toiminnantarkastajilta jo etukäteen neuvoa hyvän hallinnon toteuttamisessa omassa toiminnassaan. Toiminnantarkastajien tulee olla riippumattomia, joten yhdistyksen hallituksen jäsenet ja merkittävimmät vastaavat eivät voi toimia toiminnantarkastajina. Toiminnantarkastajia valitaan kaksi kappaletta.

"Toiminnantarkastus sopii hyvin esim. ex-aktiiveille tai epäaktiiveille. Perinteisesti toiminnantarkastajat on palkittu toiminnantarkastuksen valmistuttua mutta palkkion periminen yhdistyksen hallitukselta on monesti osoittautunut viran haastavimmaksi ja eniten kärsivällisyyttä vaativaksi osuudeksi."

- Eetu Mattila, toiminnantarkastaja 2020


Ilmoita kiinnostuksesi toiminnantarkastajan virkaa kohtaan hallintowikissä.

Varatoiminnantarkastajat // Vice-auditors

Molemmilla toiminnantarkastajilla on henkilökohtainen varahenkilö.

"Varatoiminnantarkastaja on kevyt virka, josta on hieno näköala TKO-älyn toiminnan ytimeen. Käytännössä olet mukana toiminnantarkastuksessa, silloin kun päätoiminnantarkastaja on estynyt."

- Milla Kortelainen, varatoiminnantarkastaja 2020


Ilmoita kiinnostuksesi varatoiminnantarkastajan virkaa kohtaan hallintowikissä.