Fuksiwiki

From Fuksiwiki
Revision as of 01:04, 22 July 2022 by Laskoist (talk | contribs)
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Fuksiwiki on tarkoitettu fuksien, ja miksei muidenkin opiskelijoiden, opintojen tueksi.

Ensisijaisena tarkoituksena on koota Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoita askaruttavat asiat ja neuvot yksiin kansiin. Informaatiota on melko paljon, mutta kaikkea ei ole tarkoitus ahmia heti. Uuden opiskelijan olisi hyvä lukaista ainakin "Fuksisyksyn krittisimmät" ja "Ohjeita ja opastusta" -kohtien tekstit.

Fuksiwikin muokkausoikeudet ovat kaikilla sisäänkirjautuneilla. Sisäänkirjautuminen tapahtuu TKO-älyn jäsentunnuksilla. Fuksiwikin ylläpidosta vastaa TKO-äly ry.

Tällä hetkellä wikissä on 74 artikkelia.

HUOM! Puuttuuko wikistä hyödyllistä infoa? Lisää ideat tänne: Fuksiwikin puutelista

🌐 Some material is available in English.