Neuvoja laitoksen työasemiin

Fuksiwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Käytännöllisiä vinkkejä tietojenkäsittelytieteen laitoksen järjestelmiin. Katso myös laitoksen tietotekniikkaohjeet.

Langaton verkko

Siirretty sivulle Langattomat verkot.

Tulostus

Miten asetan oletustulostimeni?

Linux-puolella oletustulostimen voi asettaa muokkaamalla kotihakemistossasi olevaa tiedostoa .profile

Tästä tiedostosta löytyy otsikko

# Add your own stuff here (like your default PRINTER).

Lisää tämän alle seuraavanlainen rivi

export PRINTER=cs-dk110

Tämä asettaa oletustulostimeksesi Gurulan vieressä olevan tietokoneluokan (aka. Navetta) tulostimen. Voit vaihtaa cs-dk110 haluamaasi muuhun tulostimeen. Asetus tulee voimaan seuraavalla sisäänkirjautumisellasi.

Miten tulostan kaksipuoleisesti?

Monista ohjelmista kaksipuoleinen tulostus löytyyvalmiina tulostusasetuksista. Tämä toiminto on usein nimellä Duplex. Tyypillisesti mahdollisia vaihtoehtoja on kolme:

  • Off - yksipuoleinen tulostus
  • Long edge - käännät paperin pitkän sivun ympäri, niin teksti pysyy samoin päin. Tämä on yleensä se haluttu tila.
  • Short edge - käännät paperin lyhyen sivun ympäri, niin teksti pysyy samoin päin.

Jos ohjelman tulostusasetuksista ei löydy kaksipuoleista tulostusta, voit tulostaa tiedostoon esimerkiksi nimelle print.ps ja antaa komentorivillä seuraavanlaisen komennon

lpr -o sides=two-sided-long-edge print.ps 

Jos et ole asettanut oletustulostintasi, muista laittaa lpr-komennon perään (ennen tiedostonimeä) parametri -Pcs-dk110 (tai muu haluamasi tulostin) Tämä komento tulostaa long edge -tilassa, jos haluat short edge -tilan, vastaava komento on

lpr -o sides=two-sided-short-edge print.ps 

Parametrien nimet tulevat sanoista duplex ja tumble.

Laitoksen tulostinten yhteydessä on ohjeet kaksipuoliseen tulostukseen mpage-ohjelmaa käyttäen. Tämäkin on käyttökelpoinen vaihtoehto, joskin se usein kadottaa tulostustyösi ensimmäisen sivun.

2 sivun sovittaminen samalle sivulle vierekkäin onnistuu komennolla

lpr -o number-up=2

Vaihtamalla numeroa isommaksi saat vieläkin useamman sivun tiivistettyä samaan. Eri parametrit voi toki myös yhdistää läiskimällä niitä peräkkäin (-o sides=foo -o number-up=bar jne).

Komentorivi

Miksi ctrl+d ei sulje avointa komentoriviä?

Laitoksen oletusasetuksissa ctrl+d -yhdistelmän käyttö komentorivin sulkemiseen on estetty. Jos haluat käyttää sitä, lisää seuraava tiedostoon .profile "Add your own stuff here" -kommentin alle ja tiedoston .bashrc loppuun (kumpikin majailee omassa kotihakemistossasi)

unset ignoreeof

Käyttö kotoa

ACM Digital Libraryn yms. lukeminen kotikoneelta

Yliopisto on maksanut lisenssimaksut useisiin verkkopalveluihin, joista saa tieteellisiä artikkeleita. Jos näitä koittaa hakea kotikoneelta, saa eteensä pyynnön maksamisesta, koska sinua ei tunnisteta yliopistolisenssin piiriin kuuluvaksi. Jotta saat artikkelit kotikoneellesikin yliopiston lisenssillä, pitää liikenne ohjata yliopiston kautta.

Web-proxy

HY-webproxy on ehkä helpoin ja nopein tapa päästä käsiksi edellä mainittuun materiaaliin. Tämän menetelmän etuna on se, ettei koneella tarvitse olla kuin web-proxyn päälle ymmärtävä selain. Proxyä käytetään seuraavasti:

  1. Hae kertakäyttöinen käyttäjätunnus ja salasana osoitteesta https://remote-proxy.helsinki.fi/cgi-bin/proxyauth
  2. Muokkaa selaimen välityspalvelinasetuksia siten, että välityspalvelimien osoite on remote-proxy.helsinki.fi portti 8000
  3. Selain kysyy nyt aiemmin saatuja kertakäyttöisiä tunnuksia.
  4. Selaat nyt nettiä proxyn kautta.

Proxyn saa pois päältä palauttamalla selaimen välityspalvelinasetukset alkuperäisiin asetuksiin. Kertakäyttöiset tunnukset vanhenevat kahdessa tunnissa.

Lisää tietoa ja selainkohtaiset ohjeet: Tietotekniikkaosaston sivuilta. Vaihtoehtoisesti käytettävissä on laitoksen lähes vastaavanlainen proxy.

SSH-tunneli

Eräs tapa tehdä tämä on luoda SSH-tunneli omalta koneelta TKTL:n web-proxyyn:

ssh -L 3128:www-cache.cs.helsinki.fi:3128 tunnus@shell.cs.helsinki.fi

(eli ohjataan paikallisen koneen portti 3128 palvelimen www-cache.cs.helsinki.fi porttiin 3128) Tämän jälkeen voit laittaa selaimesi välimuistipalvelimeksi localhost ja portiksi 3128, jonka jälkeen liikenteesi kulkee yliopiston kautta.Muita tapoja ovat esimerkiksi VPN-yhteyden luominen yliopiston koneelle ja yliopiston Tietotekniikkakeskuksen tarjoaman proxyn käyttäminen. Kummankin käyttöön on Helpdesk-portaalissa seikkaperäiset ohjeet, joten niitä ei tässä esitetä. VPN:n käyttöönotto-ohjeet ohjeistavat niin Windowsille, Macille kuin Linuxeillekin asentamisen.