Matematiikan ja menetelmätieteen opintosuunnitelmia

Fuksiwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ks. myös Matematiikan ja menetelmätieteen sovittaminen malliaikatauluun.

Ohessa olevat kokonaisuudet ovat yleisimpiä esimerkkitapauksia eivätkä missään nimessä mitään oikeita ratkaisuja.

Opinto-oppaassa, WebOodissa ja matematiikan laitoksen sivuilla annetaan olettaa, että sivuaineeksi kelpaavat matematiikasta tai menetelmätieteistä vain ja ainoastaan joko perusopintokokonaisuus tai perus- ja aineopintokokonaisuus. Tämä ei päde laitoksella; LuK-tutkintoon kelpaa matematiikan ja menetelmätieteen sivuaineen tapauksessa melkein mikä tahansa kokonaisuus. Vaatimuksena on, että kurssit eivät ole sisällöltään keskenään päällekkäisiä ja sivuaineeseen sisältyy kaikissa tapauksissa pakollisena kurssi "Johdatus yliopistomatematiikkaan".

Matikan laitoksen sivuilla löytyy nyt myös esitietokaavio matikan kurssien välisistä riippuvuuksista.

Matematiikka

Jos matematiikkaa osaa, sitä pystyy tenttimään suhteellisen vähällä vaivalla arvosanoista ja myöhemmästä osaamisesta tinkimättä. Toisaalta jos lukumoraali lipsuu, kannattaa ainakin vaativammilla kursseilla käydä laskareissa, vaikka luennoille ei jaksaisikaan. Hyvä tahti on esimerkiksi yksi käyty ja yksi tentitty kurssi lukukaudessa ja kaksi tentittyä kurssia kesällä. Kovin tarkkoja ohjeita ei kannata antaa, koska runsaasti matematiikkaa lukee vain harva käpistelijä ja heidänkin valintansa vaihtelevat paljon. Esitietovaatimuksista kannattaa pitää kiinni, mutta suosituksista voi aivan hyvin joustaakin.

Matematiikan minimi-opintokokonaisuus (25 op)

Tällä kokonaisuudella saa pakollisen sivuaineen pois alta ideaalitapauksessa jo ensimmäisenä vuonna.

Matematiikan laajempi opintokokonaisuus (50 op)

Toisen vuoden syksylle jää:

Matematiikan laajempi opintokokonaisuus (60 op)

Tämä vaihtoehto tarjoaa kattavat perustiedot matematiikasta ja antaa valmiudet käytännössä mille tahansa tietojenkäsittelytieteen osa-alalle. Kokonaisuus antaa hyvät valmiudet myös Algoritmit ja koneoppiminen -maisterilinjalle, jossa menetelmätieteen opintoja vaaditaan joka tapauksessa 60 opintopisteen verran.

Toisen vuoden keväällä vielä:

Matematiikan kanoninen opintokokonaisuus (60+ op)

Ylläolevan 60 op:n kokonaisuuden voi ottaa lähtökohdaksi, jos haluaa tosissaan opiskella matematiikkaa. Valitsemalla yhden tai useamman seuraavista kursseista mielenkiinnon ja tarpeiden mukaan voi laajentaa osaamistaan haluamaansa suuntaan.

Jos matematiikka kiinnostaa tosissaan, kannattaa harkita syventävien opintojen sivuainekokonaisuuden suorittamista siinä. Tällöin lähestymistapoja on olennaisesti kaksi. Jos tietää mistä matematiikan osa-alueesta on kiinnostunut, voi suuntaviivoiksi ottaa vastaavan linjan pääaineopiskelijoille annetut neuvot. Toisaalta jos taas haluaa opiskella paljon ja kaikenlaista, jos vaikka siinä sivussa oppisi jotain hyödyllistäkin, voi lähtökohdaksi ottaa yllämainitun laajemman perus- ja aineopintokokonaisuuden ja lisätä siihen eri alojen syventävien opintojen peruskursseja.

Menetelmätiede

Menetelmätieteiden minimi-opintokokonaisuus (25op)

Jos ei suhtaudu matematiikkaan erityisen intohimoisesti ja haluaa vain saada pakollisen sivuaineen kasaan, niin tämä lienee helpoin suoritettava.

Meneltemätieteiden laajempi opintokokonaisuus (50 op)

Jos ei suhtaudu matematiikkaan erityisen intohimoisesti, mutta ei keksi sopivaa/mielenkiintoista toista sivuainekokonaisuutta (25op), niin tätä voi kokeilla.